meble pokojowe producent mebli wypoczynki sypialnie meble do pokoju fotele kanapy sofy krzesła


Drewno – naturalny surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę (np. przecieranie, skrawanie) na różnego rodzaju sortymenty (np.tarcica, okleina).

Na przestrzeni wieków drewno stanowi materiał wykorzystywany na opał, w budownictwie, w codziennym życiu człowieka. Mimo rozwoju techniki drewno zachowuje pozycję surowca o szerokich możliwościach stosowania. Świadczy o tym stały wzrost zużycia i rosnące systematycznie ceny drewna.

Drewno różni się od innych materiałów budową. Stanowi zespół komórek, które były częścią składową żyjącego organizmu drzewnego. Właściwości techniczne i kierunki zastosowania zależą od rozmieszczenia, struktury i chemicznej budowy komórek, z których drewno się składa.

Wysoka wartość drewna wiąże się z jego budową, z której wynikają jego wady i nie spotykane w innych materiałach zalety. Dzięki porowatej budowie i systemowi submikroskopowych kapilar drewno ma dużą wytrzymałość przy małym ciężarze właściwym. Dzięki temu spełnia warunek lekkości i w wartościach względnych ( wytrzymałość dzielona przez ciężar właściwy) jest równie wytrzymałe jak stal. Jednocześnie odznacza się niskim przewodnictwem ciepła i dźwięku. Przewodnictwo cieplne ściany drewnianej w kierunku prostopadłym do włókien jest 4 razy mniejsze niż ściany z cegieł, 5 razy mniejszej niż ściany z betonu i 10 razy razy mniejsze niż ściany z kamienia. Dzięki czemu ściana drewniana może być kilka razy cieńsza niż ściana z innych materiałów.

Inną zaletę drewna stanowi łatwość jego obróbki, poprzez nadawanie mu odpowiednich wymiarów i kształtów. Do cech ujemnych należy zaliczyć dużą higroskopijność i związane z nią zjawiska kurczenia, pęcznienia, paczenia i pękania drewna, trudność konserwacji, małą trwałość oraz wady związane z morfologiczną budową drzew. Przez obróbkę i przerób można ograniczyć wady i otrzymać materiały o ulepszonych właściwościach ( sklejka, drewno warstwowe, płyty drzewne: wiórowe, pilśniowe, OSB, itp.)

Bezcenną cechą drewna, której nie posiadają surowce kopalne, jest możliwość produkowania go w sposób ciągły, bez wyczerpania jej zasobów, oczywiście pod warunkiem prawidłowo prowadzonej gospodarki pozyskiwania masy drzewnej bez naruszania potencjału produkcyjnego, który zapewnia ciągłość użytkowania zasobów leśnych.

Zastosowanie drewna:
  • Budownictwo – budowa domów jednorodzinnych, konstrukcje dachowe, stolarka budowlana (okna, drzwi, schody, ściany działowe), podłogi, płyty izolacyjne, płyty OSB, coraz częściej stosuje się drewno przy budowie konstrukcji budowlanych opartych na klejonych belkach i więzarach drewnianych o różnych kształtach i przekrojach, co umożliwia wykonanie konstrukcji o dużych wytrzymałościach i rozpiętości kilkudziesięciu metrów.
  • Przemysł meblowy – okleiny, obłogi, płyty stolarskie, sklejki, płyty wiórowe, pilśniowe, MDF, HDF,płyty komórkowe, tarcica
  • Obróbka chemiczna drewna – na pierwszy plan wysuwa się przemysł celulozowo – papierniczy, w którym drewno jest podstawowym surowcem do pozyskania celulozy. Celuloza z kolei jest podstawowym surowcem do produkcji papieru, którego zużycie uważa się za jeden z mierników cywilizacji i kultury, materiałów wybuchowych, celofanu, fibry, sztucznej skóry, sztucznych włókien tekstylnych, itp.

Innym sposobem przerobu drewna jest piroliza (sucha destylacja), której głównym celem jest pozyskanie węgla drzewnego i ekstrakcja, podczas której z rozdrobnionej karpiny (sosnowe pniaki dojrzewające w ziemi kilka lat) otrzymuje się terpentynę i kalafonię, surowce niezbędne dla przemysłu farmaceutycznego i mydlarskiego, farb i lakierów, papierniczego i wiele innych.

  • Przemysł energetyczny – ze względu na swój skład chemiczny drewno od zawsze było wykorzystywane jako paliwo. Jest ważnym surowcem energetycznym występującym pod wieloma postaciami: drewno kawałkowe, brykiety, pellety, trociny, odpady poprodukcyjne.
© Porzycki - okna i drzwi
o firmie  |  okna  |  drzwi  |  fronty  |  tarcica  |  pozostałe produkty  |  o drewnie  |  kontakt